Sqreem : Masssive of Data เพื่อ AaaS (Advertising as a Service)

หลายเดือนก่อน ได้เจอกับ คุณ RENE RAISS เป็น CTO & Founder ของ Sqreem Technologies https://sqreemtech.com/ วันนี้เพิ่งว่างจะมาเล่าให้ฟังเรื่อง Sqreem ครับ
Sqreem อ้างว่าสามารถกวาด Masssive of Data จากทุกๆ channel
มาจัดกลุ่ม Persona ประเภทต่างๆ โดยเราสามารถดูvisualize ผ่านFeature ของเค้าชื่อว่า Market Finder (Dashboard)
และมีระบบ Content Factory สามารถสร้าง Ads แบบ Personalization ได้ และเค้าใช้ AI optimization ได้แบบรวดเร็ว

Sqreem อ้างว่า
– เป็น AI platformที่สามารถกวาดเอา behavior, context ทั้งหลายทั้งปวงใน internet มาสร้างเป็น Persona
– มี behavioral databases อยู่ประมาณ 750,000 และ Behavior เหล่านั้นก่อให้เกิด intent ในการซื้อสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้า 250,000 products, brands และ services

Sqreem เหมาะกับงานอะไรบ้าง
-ทำConsumer research
-หาcriminal behavior detection
-การวาง corporate strategy จาก Market Research

Sqreem อ้างว่า
“เราเป็น AI Platform ซึ่งมาพร้อม Business solutions หลายรูป แบบ
โดยมีการให้บริการทั้ง Cloud AI และ Enterprise AI Solution โดยส่วนที่ได้รับความ
สนใจและเห็นผลกับธุรกิจเร็วมากที่ สุดคือ Marketing Solution ที่ให้บริการแบบ AaaS
(Advertising as a Service)

Marketing Solutions ของ Sqreem เป็นรูปแบบใหม่ของ Digital Marketing ซึ่งช่วยให้ บริษัทรู้ Consumer Behavior ผ่านการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมทางออนไลน์ เพื่อนำมา
วางแผนการตลาด (Marketing Campaign) โดย Sqreem สามารถช่วยแนะนำ Target
Group และเรียนรู้พฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย (Media Behavior) อย่างละเอียด
และด้วยโมดูล Smart Ads ทำให้การ โฆษณาของบริษัทเป็นไปในแบบ High Reach Lower Cost
เพราะค่าสื่อได้ถูกใช้ไปเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นอีกทั้งความแม่นยำในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายก็สูงกว่าเพราะถูกออกแบบมาให้เข้ากับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุ่ม
เป้าหมายอย่างแท้จริงนอกจากนี้ Smart Ads ยังช่วยให้การซื้อสื่อเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วย
Demand Side Platform (DSP) ซึ่งเป็น ระบบการซื้อสื่อออนไลน์ที่เชื่อมโยงสื่อโฆษณา
ไว้มากมายทั้งในเว็บไซต์และ Social Media ทำให้สามารถซื้อสื่อหลากหลายได้อย่างง่าย
ดายในเวลาอันสั้น และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อผ่านคนกลาง ดังนั้น Sqreem จึงไม่ได้แค่
ช่วยให้การสื่อสารทางการตลาดมีประสิทธิภาพดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนประหยัดเวลา
ทำให้สามารถเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันทางการตลาดขึ้นไปอีก
ไม่ใช่เพียงเท่านั้น Sqreem ยังทำสามารถต่อยอดธุรกิจได้ด้วย Database Marketing
ผ่านโมดูล Smart CRM อีกหนึ่งความสามารถของระบบ ที่ใช้ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า
เพื่อใช้ในการวางกลยุทธเพื่อสานสัมพันธ์กับลูกค้า อันนำมาซึ่งโอกาสในการขายใหม่ๆ”83F76BBD-8646-4535-9FB8-B7EE139F29F0

Facebook Comments