วิธีการเขียน Marketing Tech Stack

การเขียน Marketing Tech Stack หลักๆจะมีการเขียน 2 รูปแบบครับ ขอยกตัวอย่างจากบริษัทที่ทำด้าน Content Curate Toolโดยเป็นธุรกิจที่ Focus B2B เป็นหลัก

ภาพ1. Categories Based เช่นของบริษัท Acrolinx แบ่ง Toolเป็น 5Cs คือ Contact, Connection, Content, Customer Data และ Collaboration

ภาพ2. Mapped ตาม Funnel เช่น ion interactive
– Attract คนด้วย Social Media, Linkedin, Slideshare, Adword
– Educate ด้วย Webinar และเก็บ Lead ด้วย Pardot
– Match นำ Lead ที่ได้มาไป Enrichment ด้วย Datanyze เพื่อส่งผ่านจาก Marketing Qualify Lead ไปสู่ Sale Qualify Lead (ภาษา Saleforce คือการ Create oppotunity ใน Sale cloud)
-ระหว่าง Package > Transact คือการปิดการขายด้วย Tool ต่างๆ
-Transact > Advocacy คือการให้ลูกค้าไปเขียน Review / Rate ใน Website Review ต่างๆ (G2crowd คือ Web Review Tool ยอดนิยม)

การทำงานInternal มีการ Collaborate / Track Progression กันผ่าน Slack, Trello

Sample marketing stack from https://chiefmartec.com/
หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามผมได้ที่กลุ่ม >>  Marketing Tech Thailand
Digital Transformation Group

Facebook Comments