ใช้ Fanpage Karma เครื่องมือเปรียบเทียบเรากับคู่แข่งในMetricต่างๆ

Fanpage Karma เครื่องมืออีกตัวในการเปรียบเทียบ Facebook page performance ของเราเทียบกับเพจอื่นๆ

โดยจุดประสงค์หลักๆก็คือการหา Benchmark เพื่อพัฒนาตัวเองในการวางกลยุทธ์ด้าน Social Media ต่อๆไปนะครับ

ผมยกตัวอย่างจากการเปรียบเทียบเพจของเราคือ Marketing Tech Thailand กับเพจต่างๆ ในรอบ 28วันที่ผ่านมา
– Google analytics thailand
– iPlan Digital Agency Bangkok
– Ourgreenfish
– SocialEnable
– Cipher

Fanpagekarma

อธิบายภาพแรก จะเห็นได้ว่าแต่ละเพจมีจุดแข็ง จุดอ่อนไม่เหมือนกันเช่น

  1. ถ้าดูตามจำนวน Fanpage แล้ว Google analytics thailand กับ SocialEnable ทำได้ดีสุดคือประมาณ 2 หมื่นกว่าๆ
  2. ถ้าดูตาม Engagement (Like, Love, Wow, Comment & Share) แล้ว Google analytics thailand ทำได้ดีสุด รองลงมาคือเพจเรา
  3. ถ้าดูตาม Daily Growth (%) แล้ว เพจเรา ทำได้ดีสุด ตามมาด้วย iPlan Digital Agency Bangkok
    นี่หมายความว่าถึงเราจะเป็นเพจเล็กๆแต่ก็โตได้ต่อเนื่อง ซึ่งเราควร keep 2% Growth ตรงนี้ไว้เป็นมาตรฐาน (ซึ่งยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเพจโตขึ้น และแมสขึ้น )
  4. ถ้าดูตามจำนวน Comment Google analytics thailand ชนะขาด ตรงนี่ถือเป็นจุดแข็งของเพจนี้เลยว่าเป็นเพจที่ค่อนข้างมีคุณภาพในการมีส่วนร่วมของลูกเพจ

อธิบายภาพสอง
เมื่อเจาะดู Post Performance
1. ดูตามจำนวน Comment (Total ทุกโพส) Google analytics thailand ก็ยังชนะขาด
2. ดูตาม Engagement เพจเราชนะโดยเฉพาะโพสนี้มี Engagement rate ดีที่สุด
https://www.facebook.com/139485450008424/posts/632816710675293

#อธิบายภาพสาม การจัดคุณภาพของแต่ละเพจแบบ Matrix โดยเราสามารถเลือก Indicator แกนX, แกนY ได้หลายด้ชนีชี้วัด

Fanpagekarma

คร่าวๆนะครับไปลองเล่นกันได้มี Free Trial 15 วัน
https://www.fanpagekarma.com/

* ขอขอบคุณรายชื่อทุกๆเพจที่ยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษานะครับ
หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามผมได้ที่กลุ่ม >>  Marketing Tech Thailand

Digital Transformation Group

Similar Posts