Menu Close

Ahrefs เครื่องมือ SEO ที่มีคุณสมบัติรอบด้าน

Ahrefs-cover
Ahrefs คืออะไร

Ahrefs นับเป็น MarTech ที่มีคุณสมบัติหลายด้าน แต่ที่ได้รับความนิยมสูงจะเป็นกลุ่มที่ทำงานด้าน SEO ซึ่ง Ahrefs เองก็มีความสามารถในด้านวิเคราะห์ และติดตามคู่แข่งผ่านฟีเจอร์ที่มีชื่อเรียกว่า “Ahrefs’ Site Explorer” การทำงานของฟีเจอร์นี้ก็คือ เราสามารถมอนิเตอร์ Website อะไรก็ได้ โดย Ahrefs สามารถดึงข้อมูล Website นั้นๆ มาได้ดังนี้

ความสามารถที่โดดเด่นของ Ahrefs คือ

• Organic Traffic Research
• Paid Traffic Research
• Backlink Checker
• Research Webpage ใดๆ

Ahrefs เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง

ราคาค่าใช้งานรายเดือนของ Ahrefs แบ่งได้เป็น 4 ระดับ ถูกสุด ประมาณ 3,069 บาท และแพงสุด ประมาณ 30,970 บาทไทย

Ahrefs คือ SEO Tool ที่มีฟีเจอร์การใช้งานที่น่าสนใจดังนี้

  • Organic Traffic Research วิเคราะห์/ติดตามปริมาณทราฟฟิกที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการซื้อโฆษณา เพื่อที่จะย้อนกลับมาทบทวนว่า เราควรปรับปรุง Keyword ให้ตอบสนองต่อการทำ SEO ให้ดีขึ้นได้อย่างไร หรือจะปรับ Content อย่างไรให้มีเนื้อหาตรงตามความสนใจมากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้าชม และทำให้ผู้เข้าชมอยู่ในเว็บไซต์ของเรานานขึ้น ตลอดจนหาวิธีเปลี่ยนใจ Visitors ให้เป็น Customer ของเรา
  • Paid Traffic Research วิเคราะห์/ติดตามการซื้อโฆษณา เช่น การทำ SEM โดยซื้อโฆษณาผ่าน Keyword ของ Google เพื่อให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับแรกบนหน้าค้นหาเมื่อมีการ Search ด้วย Keyword ที่เราซื้อไว้
Ahrefs
  • Backlink Checker เป็นเครื่องมือสืบหาข้อมูล Web เป้าหมายว่า มี Backlink เชื่อมโยงให้เกิดทราฟฟิกมาจากไหนบ้าง ซึ่ง Backlink จัดเป็น Factor หนึ่งในการวัดประสิทธิภาพของ Web เพราะถ้ามี Backlink มาจากที่ จำนวน Visitors ก็จะมาก ทำให้ Website Traffic สูง จึงต้องพัฒนาให้มี Engaged Traffic เพิ่มขึ้นด้วย เพราะมันสะท้อนว่าผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา และยังต้องหาวิธีเปลี่ยนใจ Visitors ให้กลายมาเป็นลูกค้าให้ได้ในที่สุด
Ahrefs2
  • Research Webpage ใช้วิเคราะห์ว่าหน้าเพจต่างๆ มีจำนวน Backlinks และจำนวน Shares ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ มีเท่าไร โดยจะรายงานทั้งแบบแยกตาม Platform และสรุปรวมทุก Platform

ราคาค่าใช้งานรายเดือนของ Ahrefs แบ่งได้เป็น 4 ระดับได้แก่
Lite ราคา $99 หรือประมาณ 3,069 บาทไทย
Standard ราคา $179 หรือประมาณ 5,549 บาทไทย
Advance ราคา $399 หรือประมาณ 12,369 บาทไทย
Agency ราคา $999 หรือประมาณ 30,970 บาทไทย

Related Posts