Menu Close

Tag: UTM generator

สร้าง UTM แบบง่ายๆด้วย utm.io

สร้าง UTM แบบง่ายๆด้วย utm.io ในอดีต การสร้าง UTM แต่ละครั้ง แต่ละแคมเปญ นักการตลาดต้องอาศัยการทำงานกึ่งแมนนวล คือต้อง Copy UTL ทีละครั้งไป วางที่ระบบสร้าง UTM ของ Google เองซึ่งมีชื่อเรียกToolนี้ว่า “Campaign…