Menu Close

Tag: seo tool

Ahrefs เครื่องมือ SEO ที่มีคุณสมบัติรอบด้าน

Ahrefs-cover

Ahrefs คือ SEO Tool ที่มีฟีเจอร์การใช้งานที่น่าสนใจดังนี้ Organic Traffic Research วิเคราะห์/ติดตามปริมาณทราฟฟิกที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการซื้อโฆษณา เพื่อที่จะย้อนกลับมาทบทวนว่า เราควรปรับปรุง Keyword ให้ตอบสนองต่อการทำ SEO ให้ดีขึ้นได้อย่างไร หรือจะปรับ Content อย่างไรให้มีเนื้อหาตรงตามความสนใจมากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้าชม และทำให้ผู้เข้าชมอยู่ในเว็บไซต์ของเรานานขึ้น…