เปิดตัว Thailand SAP User Group (THSUG) หรือกลุ่มผู้ใช้งานซอฟต์แวร์เอสเอพีในประเทศไทย
Strategy

เปิดตัว Thailand SAP User Group (THSUG) หรือกลุ่มผู้ใช้งานซอฟต์แวร์เอสเอพีในประเทศไทย

เอสเอพี เปิดตัวกลุ่มผู้ใช…