Menu Close

Tag: Marketing Cloud Suites

Marketing technology คืออะไร มีกี่ประเภท

martech-landscape-chiefmartec-2020

Marketing technology คืออะไร Marketing technology  *Martech) เครื่องมือ (Tool) ระบบ (Platform) ที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านกิจกรรมทางการตลาด (Marketing) ทั้งเพื่อการจัดการแคมเปญทางการตลาดง่ายขึ้น การสื่อสารกับลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ และการวัดผลได้แม่นยำขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้บางกรณีเราอาจเห็นการเรียก Marketing technology…