8 วิธี Automation และ Personalization สำหรับ E-commerce และ Retail
Technology

8 วิธี Automation และ Personalization สำหรับ E-commerce และ Retail

การทำ Marketing Automation Campaign & Hyper Personalization สำหรับ E-commerce และ Retail พอดีเพิ่งได้ข้อมูลมาจาก SAP, Emarsys และเห็นว่าใน Platform ของ Emarsys มีตัว Use Cases หรือรูปแบบการทำ Automation Campaign และการทำ…

เจาะลึก Saleforce Marketing Cloud ทุก Feature ทุก Modules
Technology

เจาะลึก Saleforce Marketing Cloud ทุก Feature ทุก Modules

Saleforce Marketing Cloud เป็นมาอย่างไรปี2000  Scott Dorsey, Chris Baggott, และ Peter McCormick ก่อตั้งบริษัท Startup ด้าน Marketing Automation ขึ้นชื่อว่า ExactTarget ด้วยทุนเริ่มต้น 200,000 US dollar  หลังจากทำตลาดและเริ่มได้รับความนิยมอย่างสูง ปี 2004…

บริษัท Marketing Technology ยอดนิยมในแต่ละประเภท
Technology

บริษัท Marketing Technology ยอดนิยมในแต่ละประเภท

Marketing Analytics, Performance Tracking & Attribution
Cloud/Data Integration Platform
Business/Customer Intelligence & Data Visualization
Conversion Rate Optimization / Experimental / Personalization
Advertising Technology
Visitor Identification Software
Affiliate Marketing & Management
Content Marketing Tools
SEO marketing tool
Social Media Marketing

Marketing technology คืออะไร มีกี่ประเภท
Technology

Marketing technology คืออะไร มีกี่ประเภท

Marketing technology คืออะไร
Marketing technology  *Martech) เครื่องมือ (Tool) ระบบ (Platform) ที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านกิจกรรมทางการตลาด (Marketing) ทั้งเพื่อการจัดการแคมเปญทางการตลาดง่ายขึ้น การสื่อสารกับลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ และการวัดผลได้แม่นยำขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้บางกรณีเราอาจเห็นการเรียก Marketing technology แบบผสมผสานว่า “Martech”