Menu Close

Tag: Framwork

กลยุทธ์ แท็คติก และวิธีวัดผล “The Content Marketing Matrix”

content-matrix-cover

เลือกใช้คอนเทนท์ประเภทต่างๆด้วย “The Content Marketing Matrix” (จาก Smart Insights) จากตาราง Content Marketing Matrix นี้ประกอบไปด้วย 👉 เส้นแนวนอน ที่เริ่มตั้งแต่ Awareness ไปถึง Purchase เส้นนี้คือ…