Menu Close

Tag: Data Visualization

Matomo Free Marketing Analytic ที่แทนที่ Google Analytic ได้เลย

Free analytic tool

เครื่องมือ Marketing Analytic ที่ได้รับความนิยมนอกจาก Google Analytic แล้ว ยังมี Analytic Tool ที่ให้ใช้งานได้ฟรีอีกหลายตัวเช่น Matomo หรือชื่อเดิมว่า Piwik ที่เป็น Free หรือ Opensource Web Analytic…

Data visualize – แนะนำ Tableau Dashboard ที่น่าสนใจ

{:th}หลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่า Data หรือข้อมูลในองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีการ – ทำ Governance ให้เป็นระบบ – ทำ Data Standardization ให้เป็นมาตรฐาน – ทำ Data Policy เพื่อป้องกันการ รั่วไหลของข้อมูล (Data…