Menu Close

Tag: Conversion Rate Optimization

Conversion Rate Optimization โดยใช้ Data และ MarTech

conversion-rate-optimization

กลยุทธ์และขั้นตอนการทำ CRO หรือ Conversion Rate Optimization Step1 : Selected Business Cases เลือกเคสที่สำคัญมาปรับปรุง เพื่อให้เห็นภาพตรงกัน เราจะต้องดึงตัวเลขที่เราต้องการปรับปรุงออกมาก่อน ซึ่งถ้าเป็น Quantitative Number หรือตัวเลขเชิงปริมาณ เพื่อนำมาเป็น Baseline ก็จะสามารถวัดผลได้ชัดเจนขึ้น…

คำว่า CRO หรือ Conversion Rate Optimization แบบง่ายๆ

CRO conversion rate optmization

คำว่า CRO หรือ Conversion Rate Optimization แบบง่ายๆคือการที่เราจะต้องปรับปรุงคุณภาพอัตราส่วนการ Convert หรือที่เรียกกันว่า Conversion Rate ให้ดีขึ้นกว่าตัวเองในอดีต (Baseline) +++++++++++++++++++++++++ สมมุติ : เดือนมีนาคม เรามีผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Website Visitor)…