Menu Close

Tag: Conversation Technology

Conversation Marketing Technology คืออะไร

. Conversation Marketing Technology

• Sale Process คือการใช้ Bot เพื่อเข้ามาช่วยการขาย เช่นช่วยแนะนำสินค้าที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม(Recomencdation) แนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้อง (Related Items)กับสินค้าชิ้นแรกที่ลูกค้าเคยซื้อ • Serve & Solve คือการใช้เพื่อบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นนำทางลูกค้าที่เจอปัญหาการใช้งานแต่ละรูปแบบ ไปสู่ข้อมูลโซลูชั่นที่ลูกค้าสามารถแก้ไขได้เอง หรือสามารถสื่อสารกับลูกค้าแล้วจัดกลุ่มของปัญหา และส่ง Case…