Menu Close

Tag: Competitor

Martechthai competitor research

Competitor Research & Monitor Tool เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่ง

Competitor Research & Monitor Tool เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งในทุกๆแง่มุม สำหรับนักการตลาด นอกจากการทำงานของตัวเองแล้ว ปฎิเสธไม่ได้ว่าเราก็ต้องพยายามติดตาม/วิเคราะห์  คู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการต่างๆให้ดียิ่งๆขึ้นนะครับ สำหรับ การทำงานด้าน Competitor Research / Monitor / Tracking เราจะใช้…