Menu Close

Tag: AI

Frase.io เครื่องมือที่ใช้ AI มาช่วยเขียน Content

Frase.io ใช้ AI หรือ Artificial Intelligence มาช่วยเขียนบทความ หรือ Content Creation คือการออกแบบ Software หรือ Service ที่มีความสามารถในการทำงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ คิดและเขียนคอนเทนท์ในหัวข้อต่างๆได้สละสลวย และมีความคิดสร้างสรรค์ใกล้เคียงมนุษย์ โดย AI จะตัดสินใจจาก…

การใช้ Artificial Intelligence สำหรับงานด้าน Marketing ในอนาคต

ai-for-marketing

การใช้ Artificial Intelligence สำหรับงานด้าน Marketing ในอนาคต ด้วยความสามารถของ MarTech 2021 อย่างที่ทราบกันว่าเราอยู่ในยุคที่ AI -Artificial Intelligence มีความสามารถมากมาย ไม่ว่าจะด้านการทำ Automate Process ต่างๆ หรือแม้แต่เครื่องมือหลายๆอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเช่น Google…

Conversation Marketing Technology คืออะไร

. Conversation Marketing Technology

• Sale Process คือการใช้ Bot เพื่อเข้ามาช่วยการขาย เช่นช่วยแนะนำสินค้าที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม(Recomencdation) แนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้อง (Related Items)กับสินค้าชิ้นแรกที่ลูกค้าเคยซื้อ • Serve & Solve คือการใช้เพื่อบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นนำทางลูกค้าที่เจอปัญหาการใช้งานแต่ละรูปแบบ ไปสู่ข้อมูลโซลูชั่นที่ลูกค้าสามารถแก้ไขได้เอง หรือสามารถสื่อสารกับลูกค้าแล้วจัดกลุ่มของปัญหา และส่ง Case…

Review 8 Robots หุ่นยนต์ที่น่าสนใจ

Humanoid Robot หมายถึงหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ ( Human ) มีการออกแบบฟังก์ชั่นต่างๆ ให้คล้ายการทำงานของกล้ามเนื้อมนุษย์ และในอนาคตเมื่อ Technology AI ( artificial intelligence) ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองได้รวดเร็วผ่าน Narrow boardband, IOT/Sensor ต่างๆมีราคาถูกประมวลผลได้รวดเร็ว และการประมวลผล…