Menu Close

Tag: AI

7 กลยุทธ์ AI Marketing ด้วยความสามารถของ MarTech 2021

ai-for-marketing

7 กลยุทธ์ AI Marketing ด้วยความสามารถของ MarTech 2021 อย่างที่ทราบกันว่าเราอยู่ในยุคที่ AI -Artificial Intelligence มีความสามารถมากมาย ไม่ว่าจะด้านการทำ Automate Process ต่างๆ หรือแม้แต่เครื่องมือหลายๆอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเช่น Google Search, Google…

Conversation Marketing Technology คืออะไร

. Conversation Marketing Technology

• Sale Process คือการใช้ Bot เพื่อเข้ามาช่วยการขาย เช่นช่วยแนะนำสินค้าที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม(Recomencdation) แนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้อง (Related Items)กับสินค้าชิ้นแรกที่ลูกค้าเคยซื้อ • Serve & Solve คือการใช้เพื่อบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นนำทางลูกค้าที่เจอปัญหาการใช้งานแต่ละรูปแบบ ไปสู่ข้อมูลโซลูชั่นที่ลูกค้าสามารถแก้ไขได้เอง หรือสามารถสื่อสารกับลูกค้าแล้วจัดกลุ่มของปัญหา และส่ง Case…

Review 8 Robots หุ่นยนต์ที่น่าสนใจ

Humanoid Robot หมายถึงหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ ( Human ) มีการออกแบบฟังก์ชั่นต่างๆ ให้คล้ายการทำงานของกล้ามเนื้อมนุษย์ และในอนาคตเมื่อ Technology AI ( artificial intelligence) ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองได้รวดเร็วผ่าน Narrow boardband, IOT/Sensor ต่างๆมีราคาถูกประมวลผลได้รวดเร็ว และการประมวลผล…