Menu Close

คำว่า CRO หรือ Conversion Rate Optimization แบบง่ายๆ

CRO conversion rate optmization

คำว่า CRO หรือ Conversion Rate Optimization แบบง่ายๆคือการที่เราจะต้องปรับปรุงคุณภาพอัตราส่วนการ Convert หรือที่เรียกกันว่า Conversion Rate ให้ดีขึ้นกว่าตัวเองในอดีต (Baseline)
+++++++++++++++++++++++++
สมมุติ : เดือนมีนาคม เรามีผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Website Visitor) ทั้งหมด 150,000 คน และคนเหล่านี้ ได้ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าในช่องทางต่างๆ (เป็น Deal/Opportunity ) รวมกันเป็นจำนวน 20,000 คน และตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นจำนวน 1,500 คน เราสามารถคำนวณ Conversion Rate เป็นกรวย (Funnel) ได้ดังภาพ
+++++++++++++++++++++++++

ดังนี้แล้วจะเห็นได้ว่า การพาผู้เข้าชมเว็บไซต์ ไปเป็น Deal/Opportunity มีการหลุดหายไป (Dropoff) ถึง 86.7% และ Deal/Opportunityทั้งหมด ยอมซื้อสินค้าเรา 7.5% (Dropoff) 92.5%

งานของเราด้าน CRO หรือ Conversion Rate Optimization คือการหาวิธี ลด Dropoff และทำให้ Conversion Rate ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ Cohort ก่อนหน้า
(ตามภาพเอาเดือนมีนาคมตั้งต้นเป็น Baseline) นั่นเอง

นี่คือแนวคิดแบบ Conversion Rate Optimization ขั้นพื้นฐานครับ

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามผมได้ที่กลุ่ม >>  Marketing Tech Thailand

Digital Transformation Group

Related Posts