Free analytic tool
Data

Matomo Free Marketing Analytic ที่แทนที่ Google Analytic ได้เลย

เครื่องมือ Marketing Analytic ที่ได้รับความนิยมนอกจาก Google Analytic แล้ว ยังมี Analytic Tool ที่ให้ใช้งานได้ฟรีอีกหลายตัวเช่น

Matomo หรือชื่อเดิมว่า Piwik ที่เป็น Free หรือ Opensource Web Analytic โดยเราสามารถ Download Matomo และติดตั้งแบบ On-Premise หรือที่ Server เราได้โดยตรง

ข้อดี
• เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบ Analytic ไว้แบบ On-Premise ทำให้ ถือว่าเราเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ 100%
• สามารถจัดเก็บ Data ของเราไว้นานเท่าไหร่ก็ได้ ตราบใดที่พื้นที่จัดเก็บหรือ Storage เพียงพอ
• Matomo มี Version สำหรับผู้ใช้งาน WordPress (Opensource CMS ที่ได้รับความนิยม) โดยการติดตั้ง Plug-In “Matomo Analytics – Ethical Stats”

ข้อเสีย
• การติดตั้ง Matomo ค่อนข้างใช้ทรัพยากรของ Server ค่อนข้างสูง
• ปริมาณ Data ที่เก็บไว้ยิ่งนาน ก็ยิ่งมีขนาด Storage ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
• การติดตั้ง Opensource ย่อมต้องอาศัยความสามารถด้านเทคนิคขั้นสูง
• กรณีระบบมีช่องโหว่ เราต้องหา Solution ในการป้องกันข้อมูลรั่วไหลเอง

Similar Posts