จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ - Jittipong Loespradit

จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ – Jittipong Loespradit

ติดต่อได้ที่

  • 1415 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Line: baron66
  • อีเมลล์ [email protected]
หนังสือการตลาด

ประวัติการทำงาน

  • Digital Marketing Manager บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • Marketing Technology Team Lead บริษัท แสนสิริ จำกัด มหาชน
  • Digital Strategy Team Lead บริษัท แสนสิริ จำกัด มหาชน
  • Senior Digital Creative บริษัทธอมัส ไอเดีย จำกัด

ผลงานการบรรยาย / อบรม / สัมมนา


Global Inquiry