การทำ Behavioral Segmentations ด้วย Tag Feature ใน Mandala Social Listening

การทำ Behavioral Segmentations ด้วย Tag Feature ใน Mandala Social Listening

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน ก…

Attribution คืออะไร สำคัญอย่างไร กับการทำการตลาดบนมือถือ

Attribution คืออะไร สำคัญอย่างไร กับการทำการตลาดบนมือถือ

มารู้จักกับโลกของ Data-Driven Attribution Model ว่ามีความสำคัญอย่างไร กับการทำเว็บไซต์และการทำโมบาย แอพพลิเคชั่น