Menu Close

Category: Strategy

Marketing Technology & Digital Transformation

Personalization marketing คืออะไร แบบเข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างแคมเปญ

Personalization marketing คือการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารข้อความแบบ Dynamic , การปรับรูปแบบบริการ (Service) ให้เหมาะสมกับ segmentation ต่างๆของลูกค้า หรือการปรับInterface, Layout ของ Frontend ต่างๆ และแม้แต่การนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าน่าจะสนใจ (Related items) ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Personalization marketing

จาก Business model canvas สู่ Value Proposition Design Workshop พร้อมตัวอย่างการปรับแผนธุรกิจ

Alex Osterwalder's Corporate Innovation Masterclass

สำหรับเนื้อหาตอนแรก ขอปูพื้นเกี่ยวกับ BMC (Business Model Canvas) ดังนี้ครับ Alex เกริ่นเกี่ยวกับ Business Model Innovation ว่ามีรูปแบบ Innovation หลักๆ 3 แบบ Efficiency   คือการเน้นที่การปรับ Business Process หรือ Embrace technology…

SOSTAC คืออะไร ทำความเข้าใจ Marketing planning framework ระดับโลก

การวางแผนการตลาดด้วย  SOSTAC® Marketing planning framework ที่ออกแบบโดย PR Smith S – Situational Analysis = วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน O – Objective = ตั้งเป้าหมายให้ชัด S – Strategy = กลยุทธ์ใหญ่เช่น วิธีการ…

การเลือก Marketing Technology ให้เหมาะสม และFactorที่สำคัญต่อการ Implementation ระบบ

Strategize for Martech Implementation. (Business impact/ROI)

การวาง Strategy ในการเลือกและ Implement Marketing Technology ใหม่ๆ เชื่อว่าหลายๆคน ที่กำลังจะตัดสินใจเลือกMarketing Technolog มาช่วยในการบริหารจัดการแคมเปญ หรือวัดผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหลายๆคนอาจจะมีคำถามมากมายเรื่อง – การวัดความคุ้มค่าของระบบ – มี Factor ไหนบ้างที่ต้องระวังหรือใส่ใจเป็นพิเศษในการเลือก Marketing Technolog – การเปลี่ยนผ่าน Change/Transformation ที่สำคัญ…

Methodology การวิเคราะห์ SEO – Organic Keyword ด้วย Quadrant Matrix

SEO - Organic Keyword Quadrant Matrix

Methodology การวิเคราะห์ SEO – Organic Keyword ด้วย Quadrant Matrix สำหรับ SEO strategist ผมว่ามี Point to concern เรื่องนึงเลย คือเราจะ Focus ที่ Organic Keyword อะไรบ้าง และผมเชื่อเลยว่ากระบวนการคิด Strategy…

เจาะ 6 กลยุทธ์ที่ทำให้แพลตฟอร์มดิจิทอลโตได้เร็ว

Digital Platform Tactics เนื่องจากการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทอล นอกจากความยุ่งยากด้านเทคโนโลยีแล้ว สิ่งที่ยุ่งยากกว่าคือการสร้าง Adoption ให้คนเข้ามาใช้งานจนถึงจุดพลิกผัน (critical mas) ของแพลตฟอร์มนั้นๆ

Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องของ Technology

Digital Transformation

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารทั่วโลกโดย Wall Street Journal เรื่อง Risk Factor ในการดำเนินธุรกิจของปี 2019หัวข้อที่ได้รับความกังวลเป็นอันดับ 1 คือ Digital Transformation (DT) ทั้งนี้จากการเริ่มต้น(initiative & pilot) DT ขององค์กรต่างๆทั่วโลกในปี 2018ทั้งหมด มี 70% ตอบว่าที่ยังรู้สึกห่างไกลจาก Goal ที่ตั้งไว้……

Digital Transformation คืออะไร 4ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ระยะยาว

4 steps ที่สำคัญในการวาง Roadmap ระยะยาว เพื่อทำ Digital Transformation Step 1 – Current statement assessment หรือการประเมินสถานการณ์ขององค์กร ในทุกๆด้าน Step 2 – Future Vision ที่อยากเห็นในอนาคต โดยแบ่ง Vision เป็น…

ตัวอย่างการสร้าง Digital Workplace ด้วย Gamification Platform

{:th}1 ใน Key driver ของการทำ digital Transformation คือการสร้างความตื่นรู้ใน Digital Disruption (literacy) และการ Digitisation Working Process โดย – การสร้างความตื่นรู้ใน Digital Disruption สามารถสร้างได้โดยการวาง Roadmap การสื่อสารในองค์กร (Internal Communicate)…

Data visualize – แนะนำ Marketing Dashboard ที่น่าสนใจ

{:th}หลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่า Data หรือข้อมูลในองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีการ – ทำ Governance ให้เป็นระบบ – ทำ Data Standardization ให้เป็นมาตรฐาน – ทำ Data Policy เพื่อป้องกันการ รั่วไหลของข้อมูล (Data Leak Prevention) – Condolidate ถังข้อมูลต่างๆให้เชื่อมโยงกันได้ผ่าน…

Digital Transformation : from Call centre to Contact Centre 4.0

{:th}ทำไมเราต้องปรับ Call centre แบบดั้งเดิม สู่ Contact Center 4.0 ? – พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ( Customer’s behavior change ) – User Exprerience คาดหวังการทำงานแบบ Seamless – ช่องทางการสื่อสารหลากหลาย ทั้ง Email,…

กรณีศึกษา ธุรกิจที่ Digital transformation แล้วประสบความสำเร็จ

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้ผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆ หันมาให้ความสำคัญกับ Digital transformation ผมเลยเรียบเรียงกรณีศึกษาในองค์กรระดับโลก ที่ประสบความสำเร็จมาให้ทุกท่านทำความเข้าใจครับ ก่อนอื่นผมขอเกริ่นถึงเป้าหมายสำคัญ (Ultimate Goal) การ transformation มักจะแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆดังนี้ 1. Improve digital customer experience – เพื่อเพิ่ม Brand Loyalty –…

8 เทคโนโลยีที่จะ disrupt & transform ด้าน marketing ในปี 2020

distrup transformation-1850227_1280

กลางปี 2017 มีผล research จาก Couchbase ที่ทำแบบสอบถามไปยังผู้บริหารงานด้าน digital transformation จำนวน 450 คน จากบริษัทขนาดใหญ่ใน U.S., U.K., France, และ Germany 80% บอกว่าบริษัทของตัวเองมีความเสี่ยงที่จะล้าหลังจากการที่ digital innovation projects ต่างๆที่ทำไม่ตอบโจทย์องค์กร ขณะที่…

Review เครื่องมือ Marketing automation & CRM tools ที่น่าสนใจ

Marketing automation คือ software หรือ platform สำหรับให้นักการตลาดยุคใหม่ -ออกแบบการสื่อสาร -บริหารแคมเปญทาง online -ตั้งระบบ automate ข้อความตามพฤติกรรมของลูกค้า – Personalisation ข้อความให้เหมาะสมกับTarget -บริการ Customer funnel สำหรับลูกค้าในแต่ละ decision stage โดย Tools เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมี…