Menu Close

Category: People

แนะนำ 6 หนังสือด้านการตลาดดิจิตอล และเทคโนโลยี ที่น่าอ่าน

marketing-technology-book-recommend

แนะนำ 10 หนังสือด้านการตลาดดิจิตอล และเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปี 2021 1. Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management ผู้เขียน Gordon S. Linoff,…

คำแนะนำด้าน Digital สำหรับแต่ละอาชีพ, สายงาน ในปี 2021

คำแนะนำแต่ละอาชีพ แต่ละสายงาน ในปี 2021 📌 อาชีพค้าขาย = ใน Marketplace เช่น Lazada, Shopee ⚽️  ยอมสู้สงครามราคาเพื่อให้ Product เราถูกแสดงหน้า Search Result > หลังลูกค้า…

5 ทักษะสำคัญในการเป็น Marketing Technologist

ทักษะด้าน Research & Analysis ทักษะการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งจากข้อมูลของเราเองในอดีต จากคู่แข่ง หรือจาก Trend ใหม่ๆ ทั่วโลก

1. ทักษะการออกแบบ Customer Journey ทักษะการออกแบบเจอร์นี่ของลูกค้า (Customer Journey) ทั้งเพื่อทำความเข้าใจกับทีม Designer, Copywriter ในการเตรียม Artwork หรือ Message ต่างๆ แล้วยังมีการต้องส่งผ่านงานไปให้ทีม Implement ระบบดำเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้อง 2. ทักษะการเขียน…

เข้าใจ Career Path ตัวเองผ่าน T-Shaped Model

T-Shaped Model klipfolio

เข้าใจ Career Path ตัวเองผ่าน T-Shaped ModelKlipfolio (บริษัททำ Visualization Tool) ได้ออกแบบ T-Shaped Modelแผนผังที่ประกอบไปด้วยแกนนอน คือทักษะความรู้ความสามารถด้านต่างๆด้านการตลาดและแกนตั้งคือสายงานที่เหมาะกับผู้ที่มีความสามารถในแกนนอนนั้นจากภาพจะเห็นว่านอกจาก 1ทักษะ จะตรงกับ1สายงานแล้ว ยังมีสายงานบางอย่างที่อาศัยการทับซ้อนของทักษะหลายๆตัว เช่น ถ้าเรามีทักษะผสมระหว่าง Customer Empathy…

New norm ของ Digital business ที่ปรับตัวจาก Covid-19

Digital Marketing / Digital business ที่ปรับตัวจาก Covid-19 1.Omnichannel Retails Adoption rate จะสูงและ Disruption หลังพ้นวิกฤติ Covid-19 https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/covid-19/lessons-from-china/looking-beyond-covid-19-consequential-changes-to-expect-for-retail-in-china 2. ศิษย์เก่าจุฬา รวมตัวกันตั้งกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า (Marketplace)…

Digital Transformation คืออะไร 4 Steps สำคัญเพื่อการวาง Roadmap

1. Digital Transformation คืออะไร  Digital transformation  คือการนำเทคโนโลยี เข้าไปช่วยธุรกิจทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านปฎิบัติการณ์ (operation) ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (deliver better customers experience)  การเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร (Corporate culture) การทดลองรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Experiment…

Digitization : from Call centre to Contact Centre 4.0

{:th}ทำไมเราต้องปรับ Call centre แบบดั้งเดิม สู่ Contact Center 4.0 ? – พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ( Customer’s behavior change ) – User Exprerience คาดหวังการทำงานแบบ…

Review 8 Robots หุ่นยนต์ที่น่าสนใจ

Humanoid Robot หมายถึงหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ ( Human ) มีการออกแบบฟังก์ชั่นต่างๆ ให้คล้ายการทำงานของกล้ามเนื้อมนุษย์ และในอนาคตเมื่อ Technology AI ( artificial intelligence) ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองได้รวดเร็วผ่าน Narrow boardband, IOT/Sensor ต่างๆมีราคาถูกประมวลผลได้รวดเร็ว และการประมวลผล…