Menu Close

Category: Operation

4ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ Digital Transformation แบบละเอียด

1. Digital Transformation คืออะไร  Digital transformation  คือการนำเทคโนโลยี เข้าไปช่วยธุรกิจทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านปฎิบัติการณ์ (operation) ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (deliver better customers experience)  การเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร (Corporate culture) การทดลองรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Experiment…

กรณีศึกษา ธุรกิจที่ Digital transformation แล้วประสบความสำเร็จ

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้ผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆ หันมาให้ความสำคัญกับ Digital transformation ผมเลยเรียบเรียงกรณีศึกษาในองค์กรระดับโลก ที่ประสบความสำเร็จมาให้ทุกท่านทำความเข้าใจครับ ก่อนอื่นผมขอเกริ่นถึงเป้าหมายสำคัญ (Ultimate Goal) การ transformation มักจะแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆดังนี้ 1. Improve digital customer experience…

8 เทคโนโลยีที่จะ disrupt & transform ด้าน marketing ในปี 2020

distrup transformation-1850227_1280

กลางปี 2017 มีผล research จาก Couchbase ที่ทำแบบสอบถามไปยังผู้บริหารงานด้าน digital transformation จำนวน 450 คน จากบริษัทขนาดใหญ่ใน U.S., U.K., France, และ Germany 80% บอกว่าบริษัทของตัวเองมีความเสี่ยงที่จะล้าหลังจากการที่…

ทำไมถึงต้อง Digital Transformation : วัฒนธรรมองค์กรแบบ Digital Culture

digital transformation

ในยุคที่หันหน้าไปทางไหน ก็มีstartup ใหม่ๆรอ Disrupt ธุรกิจของเรา ทำให้องค์กรใหญ่ๆหลายที่ในประเทศไทยเริ่มพูดถึงคำว่า Digital Transformation ก่อนอื่นขอพูดถึงTerminologyคำว่า “Digital” ในองค์กรใหญ่ๆ ประกอบไปด้วย 1. Digital คือช่องทางในการส่งมอบ Customer Experience แบบ Seemless ในยุคที่ลูกค้า…